Utbyggnad 2017-2020

Älvsbyns Kommun har sökt stöd för bredbandsutbyggnad i kommunen för perioden 2017 – 2020.
Älvsbyns kommun har sökt EU-Stöd för åren 2017-2020 via Landsbygdprogrammet som regeringen beslutat om och fastställt för denna period (projekttiden är förlängd t o m 2022). De byar som finns med i ansökan är: Bredsel, Granträsk, Hällan, Nybyn, Nystrand, Pålsträsk, Stockfors, Sågfors, Tvärån samt Övre och Nedre Tväråsel.
Älvsbyns kommun har haft informationsmöten i nämnda byar och de fastighetsägare som visat intresse har skickat in en bindande anmälan. Du som inte har anmält dig kan göra det fortlöpande med anmälningsblanketten som finns under menyvalet "Anslut dig" ovan.
Styrgruppen för bredband i Älvsbyns kommun har gjort en grov prioriteringsordning för bredbandsutbyggnaden av din by under förutsättningen att tillräckligt många anmäler sig.
2017 byggde vi bredband i Pålsträsk, 2019 i Nedre Tväråsel och under 2020 har vi byggt i Tvärån och Övre Tväråsel.
Under 2021 har vi hittills färdigställt Hällan och kommer under sensommaren att bygga i Nybyn och Bredsel. Planen var att även bygga i Nystrand under 2021 men pga för få anmälningar blev det inget. Vi hoppas på ökat intresse och att kunna bygga Nystrand under 2022.

För övriga nämnda byar har vi inte några fastställda planer men dialoger fortsätter och vi tar emot anmälningar.
Anslutningsavgiften är fastställd till 24 900 kr inkl. moms för privatpersoner och 24 900 kr exkl. moms för företag.
Nyhet 2020 - Fiber på vägg
Om du vill förbereda din fastighet för fiber men inte koppla in dig i nuläget kan du teckna dig för fiber på vägg i samband med att det byggs fiber i din by. Fibern dras då fram till en box på husväggen. Du betalar inget i detta skede men när du senare vill koppla in dig betalar du kommunens ordinarie anslutningsavgift (i dagsläget 24 900 kr) varpå kundenhet monteras inne i fastigheten och fiberanslutningen aktiveras.
Observera att möjligheten till Fiber På Vägg beror på hur många som tar fullständig inkoppling varför vi inte kan garantera tillgången.
Älvsbyns kommun informerar fortlöpande på vår hemsida och i annan lokal media om våra planerade bredbandsarbeten för åren 2017-2020
Kontaktpersoner:
Älvsbyns Stadsnäts bredbandssamordnare
, 070-600 84 46
Crister Lundgren
, 0929-171 82
EU-stöd ortsammanbindande nät

Älvsbyns kommun har beviljats EU-Stöd från Europeiska Regionala utvecklingsfonden för att bygga ortsammanbindande nät under projekttiden 2017-06-01 - 2020-02-28
Projektets övergripande mål är att öka företagens förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och handel genom utbyggnad av ortsammanbindande nät för nedan angivna sträckor: Nystrand - Nybyn, Älvsbyn - Hällan, Älvsbyn - Pålsträsk. Projektets primära målgrupp är ca 80 företag som finns i ovannämnda sträckor och som idag saknar en fast fiberbaserad bredbandsuppkoppling.

EU-stöd byanät


Älvsbyns kommun har beviljats EU-stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att bygga byanät (accessnät) i ett stort antal byar under projektperioden 2017-06-01 - 2020-12-31
Projektets mål är att bygga bredbandsnät med hög överföringshastighet till ca.70% av fastigheterna ca. 250 st. i ett stort antal byar som finns med i ansökan om projektsstöd.
Bredbandsnätet skall uppfylla kraven på nästa generations bredbandsnät (NGA-Standard) enligt svensk standard och som EU godkänner.
Under 2017 bygger Älvsbyns kommun ortsammanbindande nät till Pålsträsk och ett byanät till 32 fastigheter och bredbandsutbyggnaden fortsätter 2018-2020 som utgör kvarstående programperiod för EU-stöd.