Vi fiberansluter fastigheter, företag och människor till det digitala samhället och erbjuder ett brett urval av tjänster och möjligheter
Aktuellt just nu i Älvsbyns Stadsnät:
Fiberutbyggnad i Korsträsk - Vi har påbörjat ett fiberförtätningsprojekt i Korsträsk. Ett möte är planerat till den 15/6. Läs mer!
Utbyggnad 2017-2020 * Uppdaterad 2020-07-22 * - Älvsbyns Kommun har sökt stöd för bredbandsutbyggnad i byar för perioden 2017 – 2020. Läs mer!
Fiber på vägg - Nu finns möjlighet att förbereda din fastighet för senare inkoppling. Läs mer!
Nedstängning av telestationer 2020-2021 - Telia stänger ned ett antal telestationer i Älvsbyns Kommun under 2020-2021. Läs mer!
Observera!
* När ni ska ange vilket nät eller kommunikationsoperatör ni tillhör kan vi ibland gå under namnet IT Norrbottten. Läs mer!
* Felanmälan ska ALLTID göras till er tjänsteleverantör. De har ansvaret för felsökning och åtgärdande, samt att vid behov ta det vidare till driftsorganisationen.
Välj dina tjänster