Hoppa direkt till innehåll

Fiberförtätningsprojektet i Vidsel pausat

Fiberförtätningsprojektet i Vidsel är tillfälligt pausat och återupptas våren 2024 så snart klimat/markförhållandena tillåter.
Detta på grund av att schaktning under tjälad period medför större skador på mark och befintlig infrastruktur än vad som är nödvändigt.
Vi har försökt och hoppats att detta projekt skulle vara klart innan årets slut, men tyvärr lyckades vi inte slutföra projektet på grund av väderförhållandena.
Eftersom projektet sträcker sig till 2024 så ser vi ingen anledning att forcera och skada mark och infrastruktur i onödan.
Vi beklagar det drar ut på tiden.

För mer information och frågor kontakta Sara Eklund, stadsnätets bredbandssamordnare på 070-600 84 46, bredbandssamordnare@alvsbyn.se.