Hoppa direkt till innehåll

Fiberförtätning i Vidsel, möte 14/12

Bor du i Vidsel och vill ha fiber? Älvsbyns Stadsnät startar nu ett förtätningsprojekt. Kom på informationsmötet 14/12 - 2022.
I syfte att kunna erbjuda flera fiberanslutningar i byarna går vi nu ut med ett förtätningsprojekt i Vidsel. Vi samlar in intresseanmälningar och när vi har fått ihop tillräckligt många anmälningar kommer vi att detaljprojektera området och ta emot bindande beställningar.
Anslutningskostnaden kommer att vara 24 900 kr.
Alla fastighetsägare, fritidshusägare och företag kan skicka in intresseanmälan.
Vi kommer också att anordna informationsträffar i Vidsel, den första är planerad till den 14/12-2022 i aktivitetshuset kl. 18.00 - 20.00
För mer information och frågor kontakta Sara Eklund, stadsnätets bredbandssamordnare på 070-600 84 46, bredbandssamordnare@alvsbyn.se.
Kontaktperson i Vidsel är Mats Bergvall, 070-383 72 83,