Hoppa direkt till innehåll

Fiberförtätning av Vidsel påbörjas preliminärt v38-39

Preliminärt så kommer fiberförtätning i Vidsel att påbörjas vecka 38-39. Någon vecka innan byggstart kommer det att kallas till ett möte för materialutlämning och information om det som måste förberedas på den egna fastigheten.
Här till höger finns instruktioner för grävning mm på den egna tomten.
Det är viktigt att alla deltar på mötet.
Kallelse med tid och plats för mötet kommer senare.
För mer information och frågor kontakta Sara Eklund, stadsnätets bredbandssamordnare på 070-600 84 46, bredbandssamordnare@alvsbyn.se.
Kontaktperson i Vidsel är Mats Bergvall, 070-383 72 83,